09 228 03 33 (afspraken)

Botdensitometrie - DEXA scan

Botdichtheidsmeting

Een botdensitometrie is een onderzoek waarbij de dichtheid van het bot wordt gemeten. Hierbij wordt gekeken naar de onderrug en de heupen. Aan de hand van deze gemeten botdichtheid, de leeftijd en bepaalde andere kenmerken kan men het risico op het oplopen van een osteoporotische botbreuk inschatten. Dit onderzoek kan ook gebruikt worden om het effect van een behandeling op de botmassa na te gaan.

Aan de hand van enkele persoonlijke gegevens (oa.leeftijd, lengte, gewicht, bepaalde medicaties, vroegere breuken,..) berekent de computer achteraf de sterkte van het bot. Het resultaat blijft bewaard in de computer zodanig dat bij eventueel latere controles onmiddellijk een vergelijking wordt uitgevoerd. 

Het onderzoek is pijnloos. Er zijn geen bijwerkingen en risico’s aan het onderzoek verbonden. De gebruikte hoeveelheid straling is zeer gering en heeft geen schadelijke gevolgen voor uw lichaam en uw omgeving. 

Het onderzoek kan niet plaatsvinden als er enkele dagen tevoren een röntgenonderzoek van de maag of darmen met contrast werd uitgevoerd. Het contrastproduct moet volledig uit het lichaam verdwenen zijn en dit kan tot 10 dagen duren.
Het is belangrijk om voor het onderzoek te melden of er een heupprothese of metaal in de rug aanwezig is.

Terugbetaling

Dit onderzoek wordt door de mutualiteit 1 keer per 5 jaar terugbetaald in bepaalde gevallen. Uw aanvragende arts dient hiervoor de nodige risicofactoren te vermelden op het aanvraagformulier, enerzijds ter berekening van de FRAX – score en anderzijds ter attestering van uw mogelijk recht op tussenkomst van het ziekenfonds. Dit aanvraagformulier vind u hier.