09 228 03 33 (afspraken)

Gewrichtsdistensie bij "Frozen Shoulder"

Adhesieve capsulitis

Frozen shoulder of adhesieve capsulitis, vroeger ook periarteritis scapulohumeralis (kortweg PSH) genoemd, is een aandoening waarbij de beweging van de schouder sterk is verminderd door verdikking en contractie van het gewrichtskapsel.

Een frozen shoulder komt het meest voor bij vrouwen tussen de 40 en 60 jaar. De incidentie bij diabetes patiënten is 2 tot 4 keer hoger.

Een frozen shoulder begint meestal eerst met pijnklachten. Pas daarna treedt de bewegingsbeperking op de voorgrond die ook gepaard kan gaan met veel pijn. In een later stadium nemen de pijn en de bewegingsbeperking weer af. De klachten lossen zich vrijwel altijd vanzelf op, maar houden gemiddeld zo’n één tot anderhalf jaar aan. Doordat de spieren lange tijd niet worden gebruikt kunnen soms blijvende bewegingsbeperkingen ontstaan. Gezien de pijn doorgaans snel erger wordt als men niet beweegt, kan een frozen shoulder leiden tot langdurige en ernstige slaapproblemen die het normaal functioneren overdag in grote mate kunnen belemmeren of zelfs onmogelijk maken. 

Diagnose

Het is een klinische diagnose, maar op echografie zijn er soms discrete kenmerken indien andere pathologie is uitgesloten. Zo kan er bijvoorbeeld een verdikt coracohumeraal ligament worden gezien, bij dynamisch onderzoek verminderde supraspinatus beweging en toegenomen echogeen materiaal rondom de lange bicepspees in het interval met soms toegenomen vascularisatie.

Behandeling

De mogelijke behandelingen zijn fysiotherapie, cortisone infiltraties, manipulatie onder anesthesie of artroscopische release. Daarnaast heb je ook de distensie-artrografie of glenohumerale hydrodilatatie die wordt uitgevoerd door een radioloog.

Onder beeldvorming wordt het gewricht aangeprikt waarna met een mix van anesthetica, cortisone en fysiologisch vocht het gewricht onder druk wordt gezet tot het kaspel scheurt. De procedure kan pijnlijk zijn en ook in de dagen na de procedure is pijn te verwachten. Onmiddellijk na de procedure zou de ROM al moeten verbeterd zijn.

Effectiviteit

Frozen shoulder is een zelf-limiterende aandoening maar door hydrodilatatie verkort men de duur van de pijn en verminderde ROM. Een Cochrane review toonde een verbetering van de pijn aan na 3 weken en vermindering van de bewegingsbeperking na 3, 6 en 12 weken. De techniek is gelijkwaardig aan de andere vormen van behandeling.