09 228 03 33 (afspraken)

Röntgenstralen

Wat zijn röntgenstralen?

Röntgenstralen, of ook soms RX-stralen genoemd, zijn een elektromagnetische straling met een golflengte tussen UV-licht en gamma-stralen. De stralen zijn vernoemd naar de ontdekker Wilhelm Röntgen in 1895. Röntgenstralen kunnen opgewekt worden in RX-machines op de dienst radiologie, maar zie je bijvoorbeeld ook op de luchthaven bij het doorlichten van je bagage, of bijvoorbeeld ook in de industrie bij het controleren van lasnaden. Ook overal in de leefomgeving komen deze stralen voor, zoals: radioactief verval van elementen in de aardkorst, bouwmaterialen in onze huizen en ons eigen lichaam. De grootste bron van röntgenstralen komt echter uit de ruimte. We worden beschermd door onze atmosfeer, maar indien we in de bergen zitten of het vliegtuig nemen, krijgen we relatief veel straling vanuit de ruimte binnen.

Zijn ze schadelijk?

Deze stralen zijn ioniserend wat wil zeggen dat ze reacties kunnen teweeg brengen in onze weefsels en DNA. Gelukkig heeft het lichaam herstelmechanismes waardoor de gevolgen van de natuurlijke achtergrondstraling die iedereen in zijn lichaam binnen krijgt, terug worden rechtgezet. Indien u echter abnormaal veel straling binnen krijgt, meer dan dat je lichaam kan herstellen, dan kunnen mutaties optreden in je DNA die uiteindelijk eventueel tot kanker kunnen leiden.

Veel hangt ook af van waar je de straling opvangt. Zo zijn organen bijvoorbeeld gevoeliger voor deze schade dan je botten, handen, voeten, …

Lees er meer over op de website van de overheid: https://www.zuinigmetstraling.be/nl

Is hier controle op?

Jazeker,

wij worden continu opgevolgd door het federaal agentschap voor nucleaire controle. Alle stralingsdosissen worden per patiënt geregistreerd en onze machines worden met regelmaat streng gecontroleerd. Indien toestellen niet meer voldoen aan de strenge vereisten, mogen ze niet meer gebruikt worden.