09 228 03 33 (afspraken)

Dry Needling

Wat is “dry needling”?

Naast “wet needling”, waarbij door een holle naald cortisone, botuline, sclerosans, anesthetica, … wordt ingebracht, is er ook “dry needling” waarbij een zone van chronische peesontsteking systematisch wordt doorprikt op specifieke plaatsen om zo auto-regeneratie te stimuleren of via triggerpoints en de theorie van het myofasciaal pijnsyndroom, de pijn te verlichten.

Efficiëntie?

In de literatuur is er enkel zwak bewijs dat de pijn licht afneemt op korte en middellange termijn, maar er is zeker geen harde evidentie. Ook op lange termijn zijn er geen bewijzen van doeltreffendheid. Er is voorlopig geen betrouwbare RCT die het voordeel van deze behandeling bewijst.

Het onderzoek wordt door ons uitgevoerd op aanvraag, maar de resultaten zijn wisselend.