09 228 03 33 (afspraken)

Bent u zwanger?

Vermijd straling tijdens de zwangerschap

 

Ben je zwanger of zou je zwanger kunnen zijn ? Vermijd dan straling. Tijdens je zwangerschap probeer je straling best zo veel mogelijk te vermijden. Breng daarom altijd je arts of verpleegkundige op de hoogte van je situatie !!!

Bij sommige medische onderzoeken zoals radiografieën en CT-scans wordt straling gebruikt. Artsen wegen de voordelen van zulke onderzoeken altijd af tegen de mogelijke gevolgen van de straling, zeker bij baby’s en kinderen. Die doelgroep is veel gevoeliger voor de gevolgen van straling dan volwassenen. Maar hoe zit het met de risico’s van straling voor ongeboren baby’s wanneer een zwangere vrouw een radiologisch onderzoek laat uitvoeren ?  

Spreek voor je baby

Blootstelling aan straling heeft niet noodzakelijk of automatisch schadelijke gevolgen. Het risico op schadelijke gevolgen voor een ongeboren kind is echter hoger dan voor een volwassene omdat het organisme volop in ontwikkeling is. Daarom is het belangrijk om elke vorm van straling tijdens de zwangerschap te vermijden of, indien een onderzoek medisch noodzakelijk is, de hoeveelheid straling tot een minimum te beperken.

Ben je zwanger of zou je zwanger kunnen zijn ?

Vertel dat dan spontaan aan de arts of verpleegkundige vóór je een medisch onderzoek ondergaat waarbij gebruik gemaakt wordt van ioniserende straling, ook als je niet zeker bent dat je zwanger bent. De dokter treft vervolgens de nodige voorzorgsmaatregelen, bijvoorbeeld door het onderzoek uit te stellen of door het onderzoek te vervangen.

Wil je meer weten: Blootstelling aan straling tijdens de zwangerschap?