09 228 03 33 (afspraken)

Infiltratie van een zenuwknobbel of zenuwinklemming

Zenuwinklemming of zenuwknobbel

Een zenuw kan op zijn verloop doorheen uw ledematen of romp gekneld geraken. Dit geeft een typische zenuwpijn met tintelingen of schietende/brandende pijn en soms krachtsverlies. De pijn is ’s nachts vaak erger. Hoe harder de druk op de zenuw, hoe heviger de pijn. Indien de zenuw continu gekneld zit of veel druk krijgt te verduren, reageert de zenuw hierop door te ontsteken, verdikken of een knobbel te vormen. Deze knobbel heet een neurinoom en is dus een goedaardig zenuwgezwel.

Waarom een inspuiting?

Het doel van de inspuiting is de ontsteking van de betrokken zenuw te verminderen, waardoor de pijn afneemt. De inspuiting is ook diagnostisch, want als na de inspuiting de pijn verdwijnt, is de dokter zeker dat de zenuw de oorzaak is van uw klachten. Indien de pijn later zou terugkeren, weet men direct waar te behandelen.

 

Voorbereiding en procedure

Indien u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, moeten deze in overleg met uw behandelend arts tijdelijk gestopt worden. Hij/zij zal in overleg met  u bepalen welke medicijnen tijdelijk gestopt moeten worden. Voor andere medicijnen gelden geen beperkingen.

U hoeft niet nuchter te zijn.

De behandeling wordt uitgevoerd op de echografie-kamer. In de echografie-kamer gaat u op de onderzoekstafel liggen en ontbloot u de te onderzoeken regio. Met behulp van het echografieapparaat (transducer) wordt de juiste plaats voor de prik bepaald. De radioloog desinfecteert uw huid en geeft hierin de prik. De radioloog prikt met de naald tot naast de zenuw en verdeelt de cortisone rondom de zenuw. Daarna wordt de naald verwijderd en is de procedure voorbij. 

Na de inspuiting

  • Na een zenuwinjectie kan er napijn optreden die een week duurt en vanzelf verdwijnt.
  • Tijdelijke roodheid in het gelaat en/of lokaal (bijwerking cortisone). Dit kan gepaard gaan met hoofdpijn.
  • Kleine kans op infectie door de prik.
  • Het beste resultaat van de behandeling zien we na twee weken.
  • Rond deze tijd wordt er een controleafspraak met uw arts gemaakt.