09 228 03 33 (afspraken)

Lavage - Wash-out - Barbotage

Tendinitis calcarea

 

Het ontstaan van een verkalking in de pees gebeurt in 4 fasen:

  1. Vorming: als gevolg van een onbekende oor­zaak onder­gaat een gedeelte van de pees een fibreuze kraak­been verandering. Hierdoor treedt ver­kalking op in het aangedane pees- en spier­weefsel. Deze kalkaf­zetting lijkt op wit school­krijt.
  2. Rust: Als eenmaal een kalk­depot is gevormd, gaat deze verkal­king een relatieve “rust­periode” in. Het verkalk­te deel van de pees van de schouder­spier is tijdens deze fase al dan niet pijnlijk. Echter, als het verkalk­te deel van de pees groot genoeg is, kan het voor een mecha­nische inklemming of impinge­ment zorgen onder het schouder­dak.
  3. Resorptie: Na een variabele periode, van weken tot maanden, begint een nieuwe ontstekings­reactie om de kalk op te ruimen. Vaat­weefsel ontwikkelt zich aan de rand van de kalk.  Macro­fagen absorberen het depot tijdens deze fase. Het kalk­vormende depot in de pees lijkt op tand­pasta en kan soms lekken in de slijm­beurs die zich onder het schouder­dak bevindt. Dit kan kan leiden tot zeer pijn­lijke klachten.
  4. Herstel: Zodra het kalk depot is op­genomen, wordt door fibro­blasten het bind­weefsel van de pees hersteld. Na deze fase zijn er geen klachten meer van ten­dinitis calcarea. Het kan wel zijn dat er blijvende verminderde ROM is.

De procedure

De radioloog prikt onder echografie in de aanwezige kalk in de pezen. Vervolgens wordt de kalk meerdere malen doorspoeld met het lokaal anestheticum. Een deel van de kalk verlaat hierbij via de naald direct het lichaam. Door de reactie van het lichaam op het prikken en het spoelen, wordt achteraf de rest van de kalk door het lichaam opgeruimd. Na afloop van de spoeling wordt er cortisone in de slijmbeurs langs de pees achtergelaten.

Opvolging

Het resultaat van een behandeling is meestal goed (70% tot 80% van de patiënten is tevreden). Zij ervaren minder pijn en kunnen de schouder beter gebruiken. Wel duurt het herstel lang: van 3 à 4 maanden tot 1 jaar. De genezing geeft de eerste tijd na de behandeling (soms tot 2 weken) meestal meer pijnklachten dan er voor de behandeling waren. U kunt hier een pijnstiller voorschrijven maar enkel maar van het type paracetamol. Er kan ook ijs op de schouder gelegd worden.

Na ongeveer zes tot acht weken is er best een controle-foto. Tijdens de controle wordt gekeken of de hoeveelheid kalk is afgenomen. Soms is het nodig de behandeling te herhalen afhankelijk van de overgebleven kalk op de controle-foto.